Welkom op de website van muziekvereniging
De Porijkes
Onze muziekvereniging is ontstaan in februari 1989 uit enkele leden van de toenmalige (gemeente) POlitie en RIJkswacht in Lanaken. De naam was dus snel gekozen
PO-RIJkes. Deze logo's staan nog steeds in het embleem.
Om in het Limburgse Maasland mee te doen aan het carnavalgebeuren werd een "harmonieke" gevormd door verschillende spontane leden van deze twee politiediensten. Hetgeen aanvankelijk als een grap voor een jaar was bleek al snel uit te groeien tot een heuse muziekvereniging. Hierbij zijn de kundige muzikale kwaliteiten van onze dirigent Lucien Van Damme zeker een grote inbreng

Het tijdperk dat de groep enkel uit leden bestond van een politiedienst samen met echtgeno(o)t(e) is reeds lang voorbij.  Iedereen is welkom bij onze groep.
We zijn met een 25 tal leden en onze prioriteit is dat wij er zelf ook het nodige plezier aan beleven. Onze repetities gaan door elke woensdag van 20 tot 22 uur in de harmoniezaal van de K.H. De Hoop uit Gellik. Ons repertoire is heel gevarieerd en zo kunnen wij op een bal terecht maar evenzo in een huwelijksmis spelen.

Niet alleen spelen wij muziek maar als nevenactiviteit maken wij carnavalsschlagers die wij inzingen en bij diverse gelegenheden ook brengen op het podium.
Momenteel hebben wij een 185-tal liedjes op ons repertoire. Met fierheid mogen we zeggen dat we een leuke enthousiaste groep zijn en steeds open staan voor diverse activiteiten.

Wij zijn lid van de culturele raad van de gemeente Lanaken, FEN Vlaanderen  en van de VLAMO.
Wilt u meer informatie over onze vereniging stuur ons een mail via:
porijkes@telenet.be  

We make music for fun